ประชุมเตรียมความพร้อม EXHIBITOR [ 18/09/17 ]
สมาคมการค้าสินค้าตกแต่งบ้าน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกหรือผู้แทนบริษัทฯเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ LIFE+ STYLE ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 3 ชั้น 2 ศุนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อ 1. รับทราบตำแหน่งและหมายเลขคูหาของท่าน 2. รับทราบข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญในการเตรียมเข้าร่วมงาน เช่น กำหนดการเข้าก่อสร้าง การสั่งกระแสไฟฟ้า และอื่นๆ 3. รับเอกสารและหนังสือคู่มือผู้เข้าร่วมงาน จึงเรียนมาเพื่อทราบ
[ Back ]