การเลื่อนงานแสดงสินค้าLIFE+STYLE [ 19/07/17 ]
ในขณะนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในระยะเวลาการจัดงานนี้เนื่องจากกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ดังนั้นจึงเห็นควรเลื่อนวันที่จัดงานแสดงสินค้า จากเดิมวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560 เลื่อนเป็นวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2560 วันเจรจาธุรกิจ : 17 - 19 ตุลาคม 2560 (วันอังคาร - วันพฤหัสบดี) วันจำหน่ายปลีก : 20 - 21 ตุลาคม 2560 (วันศุกร์ - วันเสาร์) จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
[ Back ]