Style Bangkok 2024 [ 29/07/23 ]
เรียน ท่านผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดงานแสดงสินค้า
  Style Bangkok  2024  ในวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  (วันที่ 20-22 เป็นวันเจรจาธุรกิจ   วันที่ 23-24 เป็นวันขายปลีก)

 1.สมัครและชำระเงินในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

อัตราค่าพื้นที่เปล่า (ขนาดพื้นที่ 3x3 เมตร = 9 ต.ร.ม.)  ราคาปกติ 32,100  บาท/1 บูธ (ราคารวม Vat 7%)   แต่หากสมัครช่วง Early Bird นี้ จะได้รับส่วนลด เหลือราคา 25,680 บาท/1 บูธ (ราคารวม Vat 7%)

2.สมัครและชำระเงิน ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566   ไม่ได้รับส่วนลดราคา

อัตราค่าพื้นที่เปล่า (ขนาดพื้นที่ 3x3 เมตร = 9 ต.ร.ม.)  ราคาปกติ 32,100  บาท/1 บูธ (ราคารวม Vat 7%)

 ทั้งนี้ขอให้ท่านที่สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โดยกรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน    และสแกนเอกสารส่งมาให้สมาคมฯทางอีเมล์  e-mail: hdda@thaihomedec.com

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิภาวรรณ

สมาคมการค้าสินค้าตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์

978 ซอยปุณณวิถี 32 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

โทร.091 119831

[ Back ]