เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK 2021 [ 23/02/21 ]
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021 ไปจัดต้นปีหน้า (ปี 2022) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ด้วยความห่วงใยทั้งผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน STYLE Bangkok 2021 อีกครั้ง   ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 ไปจัดในต้นปี 2565 โดยจะแจ้งวันจัดงานที่แน่นอนต่อไป

[ Back ]