เลื่อนการจัดงาน [ 19/06/20 ]
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ในขณะนี้  ทางสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยอ อันประกอบด้วย 6 สมาคม จึงขอเลื่อนการจัดงานงานแสดงสินค้า BIG & HOUSEWARE OUTLET 2020   ในวันที่ 24-26 เมษายน 2563    โดยกำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

[ Back ]