โครงการ THE NEW FACES [ 27/11/18 ]
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562 (STYLE Bangkok April 2019) ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีโอกาสทางการค้าและจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดโลก ท่านผู้ประกอบการสมทบค่าเข้าร่วมโครงการ รายละ 5,000 บาท โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่คุณอรวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 8334 E-mail : orawan.ditp@gmail.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 นี้ค่ะ
[ Back ]