ลดราคาค่าพื้นที่งานSTYLE BANGKOK [ 27/04/20 ]
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK เดือนตุลาคม 2020 นี้  โดยปรับลดราคาค่าพื้นที่เปล่า เหลือราคา 17,000 บาท/1 คูหา  สำหรับผู้ที่สมัครภายใน 31 พฤษภาคม 2563 นี้.....สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมการค้าสินค้าตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ 091 1198319

[ Back ]