ลดราคาค่าพื้นที่งานSTYLE BANGKOK [ 18/06/20 ]
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK เดือนมีนาคม 2021 นี้ (เดิมจัดงานวันที่ 21-25 ตุลาคม2563 เลื่อนเป็นวันที่ 10-14 มีนาคม 2564)  โดยปรับลดราคาค่าพื้นที่เปล่า เหลือราคา 17,000 บาท/1 คูหา  สำหรับผู้ที่สมัครภายใน 31 ตุลาคม 2563 นี้  ท่านจะได้รับส่วนลดราคาเพิ่มอีก 20% ด้วย.....สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมการค้าสินค้าตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์  โทร.091 1198319

[ Back ]