งานแถลงข่าว STYLE [ 14/09/18 ]
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดงานแถลงข่าว STYLE ตุลาคม 2561 ณ พี.เท็นเดอร์คูล โครงการแวร์เฮาส์ 30 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
[ Back ]