17/03/20
งานแสดงสินค้าBIG&BIH OUTLET 2020
30/03/20
งานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK OCTOBER 2020